Карта курсів

1 рік
2 рік
3 рік
4 рік

 

Згідно з цією програмою кафедра буде готувати фахівців, спеціальністю яких буде інженер з кібербезпеки (SecOps). Починаючи з першого курсу майбутні фахівці будуть вивчати організацію ІТ на підприємстві (ITIL) і основи кібербезпеки (CyberSecurity Fundamentals). В результаті вивчення цих дисциплін студенти повинні зрозуміти основні ризики і загрози кібербезпеки, а також способи захисту і нападу в сучасних інформаційних системах. Також протягом перших двох курсів планується вивчення мов програмування Python і C#.

На старших курсах студенти будуть вивчати інструменти кібербезпеки (збирання логів і типи логування, Netflow, IDS, Vulnerability scanning, SIEM); способи нападу і захисту в комп’ютерних мережах; операційні системи та їх захист; WEB – програмування і захист веб-додатків, криптографію. Іншою частиною програми підготовки є організація захисту інформації на підприємстві, аналіз ризиків і загроз кібербезпеці з використанням сучасних світових стандартів.

Починаючи з другого курсу студенти спеціальності «Кібербезпека» будуть проходити навчальну практику на ІТ-компаніях, кращі з яких зможуть отримати в майбутньому роботу в цих компаніях.